Forsikring2018-09-27T19:38:16+00:00

Forsikring

Standard kaskoforsikring og ansvar er inkludert i leien med egenandel som er:

  • Personbil kr. 25.000,-
  • Last/vare/minibuss kr. 30.000,-

CDW-TP forsikring reduserer egenandelen til:

  • kr. 5000,- på personbil
  • kr. 7500,- på vare/minibuss.

PRIS:

  • Personbil kr. 90,- per døgn.
  • Last/vare/minibuss kr. 125,- per døgn.

(Maks pris per mnd. kr. 1000,-/1500,-)

Det er ingen ruteforsikring på leiebiler.

Skades denne blir man belastet for rutens verdi inntil valgt egenandel for øvrige skader.
Ruteforsikring til kr. 25,- per døgn fjerner/reduserer egenandelen på ruteskader til kr. 0,-.

HVEM KAN KJØRE LEIEBILEN

NB! DET ER KUN DEN ELLER DE SOM ER SOM ER BLTT NEDTEGNET I LEIEAVTALEN SOM HAR ANLEDNING TIL Å KJØRE LEIEBILEN. FORSIKRINGEN GJELDER IKKE FOR ANDRE FØRERE.