Forsikring på leiebil

Standard egenandel pr. skade er inntil:

  • Personbil med døgnpris kr. 200,- og kr. 300,-: kr. 10.000,-
  • Personbil og varebil gr. Q-R: kr. 25.000,-
  • Last/vare/minibuss fra gr. T:  kr. 30.000,-

Egenandelansvaret kan reduseres til:

  • kr. 5.000,- på personbil og varebil gr. Q-R
  • kr. 7.500,- på last/vare/minibuss fra gr. T

Pris for egenandelsreduksjon (CDW-forsikring) er:

  • Personbil kr. 100,- pr. døgn (maks. kr. 1.200)
  • Last/vare/minibuss kr. 150,- pr. døgn (maks. kr. 1.800)

Egenandel på frontrute er kr. 3.000,-.
Frontruteforsikring kr. 25,- pr. døgn fjerner egenandelen fullstendig! (kr. 0,-)

Ønsker du kr. 0,- i egenandel?

Ved å tegne «Fullforsikring» kan man fjerne egenandelsansvaret helt.

  • Pris pr. døgn personbil kr. 200
  • Pris pr. døgn vare/last/buss kr. 350,-

Forutsetter skade ved «normale» uhell og ferdig utfylt skademelding. Skader på bil og interiør forårsaket ved tydelig uaktsomhet eller feil/ikke godkjent bruk av bilen er ikke fritatt for ansvar.

Det er heller ingen dekning hvis leiebilen benyttes til øvelseskjøring da forsikringen ikke tillater dette.

Redusert egenandel/egenandelsfritak er kun gyldig når sjåfør har fylt 23 år og har hatt førerkort i minimum 3 år.