Forhold vedrørende utlevering av kjøretøy via Sharebox

Utlevering av leiebil

For leie av bil og utlevering av denne via Sharebox gjelder ingen angrerett.

Standard utleiebetingelser som ved leie av bil ellers. Kunden må selv se over kjøretøyet før leiebilen tas i bruk. Eventuelle skader er anmerket i leiekontrakten. Dersom kunden finner at kjøretøyet ikke er som forventet må vi kontaktes før leiebilen tas i bruk. Uthenting av nøkkel er å betrakte som godkjennelse av leieavtale.

Utlevering av din egen bil etter dekkskift, bilpleie mm.

Alle servicetjenester (bilpleie, dekkskift mm.) leveres i hht. avtale/bestilling fra kunde.

For alle slike oppdrag gis prisoverslag på forhånd. Dersom det oppstår situasjoner der det påløper kostnader utover antatt pris så vil dette tas opp med kunden. Kunden må selv se over kjøretøyet før nøkkel hentes ut via Sharebox. Dersom kunden finner at leveransen ikke er som forventet må vi kontaktes før nøkkel hentes ut. Uthenting av nøkkel er å betrakte som godkjennelse av leveranse.

For servicetjenester gjelder standard betingelser for reklamasjoner. Eventuell reklamasjoner bes tatt opp med oss snarest mulig innenfor våre åpningstider.

Annet

Se våre leievilkår. Alle priser inkl. mva. om ikke annet er oppgitt.

Kontaktinformasjon

Asker Bilutleie AS, organisasjonsnummer 933 181 626

Adresse: Røykenveien 70, 1386 Asker

E-post: post@askerbilutleie.no

Tlf: 66 76 18 90