VENNLIGST LES DETTE FØR DU TAR LEIEBILEN I BRUK

 • Leiebilen kan KUN kjøres av de som står nevnt på leiekontrakten. (gjelder ikke når firma står som leietaker).
 • Øvelsekjøring er IKKE tillatt.
 • Leiebilen kan IKKE kjøres ut av landet med mindre det står i leiekontrakten.
 • P-GEBYR. Mange kjøpesenter o.l. har AUTOPAY parkering. Betal parkeringsavgiften enten via APP på din mobil, på nett eller i automaten på plassen. Ubetalte parkeringsavgifter blir tillagt et gebyr på kr. 300,-
 • Hund i leiebilen tillates KUN etter avtale og SKAL stå i leiekontrakten. Bilen skal da returneres fri for hundehår. Ekstra rengjøring pga hundehår o.l. tillegges gebyr.
 • Røyking tillates IKKE i leiebilen. Rens/rengjøring etter røyking blir håndtert som skade og blir tillagt gebyr.
 • For å spare penger anbefaler vi deg å fylle opp tanken før tilbakelevering. HUSK riktig Drivstoff!
 • Skadet bilen? Fyll ut skademeldingen som ligger i bilens vognmappe. Trenger du hjelp til utfylling ring 66 76 18 90.
 • Veihjelp. Trenger du veihjelp pga driftsstans eller punktering ring Viking på 06000. Er du medlem av NAF ring 23 21 31 00.

PLEASE READ THIS BEFORE YOU USE THE RENTAL CAR

 • The rental car may ONLY be driven by those mentioned on the rental contract. (Does not apply when the car is rented by a company).
 • The rental car may not be used for driving lessons.
 • The rental car may NOT be driven out of the country unless it is stated in the rental agreement.
 • P-Fee. Many shoppingmalls and the like employ AUTOPAY parking. Please pay the parking fee either via an APP on your mobile, online or in the slot machine. Unpaid parking fees are charged and an extra fee of NOK. 300, – will be added.
 • Dog in the rental car is allowed ONLY by appointment and MUST be in the lease contract. The car must then be returned free of dog hair. For extra cleaning due to dog hair and the like a fee will be added.
 • Smoking in the rental car is prohibited. Since we will have to apply more thorough cleaning of the car afterwards, a fee will be applied.
 • To save money, we recommend filling up the tank before returning the vehicle. Please REMEMBER the correct fuel!
 • In case of acciendents and damage to the car? Please fill out the damage report located in the car’s vehicle folder. In case you need any help with this please call 66 76 18 90.
 • Road assistance. If you need road assistance due to shutdown or puncture please call Viking at 06000. If you are a member of NAF, please call 23 21 31 00.